30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday 30% Summer Black Friday

Szerzödési feltetelek

VÁLLALKOZÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A HELLO COCO

 

1. ALAP INFORMÁCIÓK

1.1 Ezek a szerződési feltételek a www.hellococo.hu webáruházban távolról kötött szerződésekre vonatkoznak az eladó és a vevő között az 102/2014 sz.törvény értelmében a fogyasztók védelméről az áruk értékesítéséről vagy a távközlési szerződés keretében nyújtott szolgáltatások tekintetében.

1.2 Az eladó: KO Brands Trading, s.r.o., Ružová 10 Besztercebánya 974 11. cégjegyzékszám: 51928876, adószám: 2120852228, telefonszám: 421 915 748 723, e-mail: kapcsolat@hellococo.hu Bejegyezve a Besztercebányai Járásbíróság Kereskedelmi Nyilvántartásában, Sro szakasz, ügyszám: 35247 / S

1.3 A vevő a fogyasztó, i. az a természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem vállalkozási vagy foglalkozási tevékenysége keretében jár el. A gazdálkodó szervezet által végrehajtott vásárlásokra a kereskedelmi törvénykönyv 513/1991 sz. törvénye vonatkozik.

1.4 A fogyasztóvédelem felügyeleti hatósága a Besztercebányai Régió SOI Felügyelősége, Dolná 46, 974 01 Besztercebánya.

2. MEGRENDELÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS

2.1 A vevő által a kész megrendelés elküldése a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződés megkötésére irányuló javaslatnak minősül, az eladó ajánlata alapján az e-shopban. A szerződés a megrendelésnek az eladó általi megerősítésével jön létre. 


3. TERMÉKEK ÁRA

3.1 Az e-shopban található termékek árai véglegesek, beleértve az összes adót. Az eladó áfafizető. A termék ára tartalmazza a szállítás költségét.

3.2. A Vás vás tudomásul vesszük, hogy amennyiben a Vás által rendelt áru hibásan került közzétételre a Eladó belső információs rendszerének hibája miatt, akkor az Eladó jogosult elállni a vásárlási szerződéstől, még azután is, hogy a Vás e-mailt kapott a rendelésének megerősítéséről. Ilyen esetben értesíti a Vásot az ilyen tényről. Azoknak az eseteknek a példái, amikor hibásan kerülhet közzétételre az ár, a következők:

   • Az ár első pillantásra helytelen (például nem veszi figyelembe az beszerzési árat);
   • Az árhoz hiányzik vagy felesleges egy vagy több számjegy;
   • Az árkedvezmény meghaladja a 30%-ot, anélkül hogy az áru része lenne különleges marketingkampánynak vagy kiárusítási akciónak, amit különleges jelöléssel jelölnek.

3.3. Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek, a darabszám megadásával vagy egy meghatározott időtartamig. Az akciós árakat, kedvezménykuponokat, árengedményeket és a 1+1 és 2+1 akciókat nem lehet egymással kombinálni, sem a hűségprogram előnyeivel.

 

4. TERMÉKEK KIFIZETÉSE

4.1 Az eladó a megrendelt áru ellenértékét a következő módokon fogadja el:

 1. fizetés kézbesítéskor,
 2. előre utalás banki átutalással.

4.2. Az e-shop megrendelés része a vásárló azon kötelezettsége, hogy az eladónak kifizeti a rendelt termékek árát.

5. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA

5.1 Az árut a lehető leghamarabb kiszállítjuk, általában a szerződés megkötésétől számított 1 napon belül küldjük el.

5.2 Ha a termékre nincs megadva a szállítási határidő, akkor az eladó legkésőbb 7 napon belül kézbesíti az árut a vevő részére.

5.3 Az áruk akkor tekintendők a vevő által átvettnek, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik fél (a fuvarozó kivételével) átveszi a megrendelt áru minden részét, vagy ha a) a vevő által megrendelt áru egy megrendelést külön szállítanak. az első szállított áru átvételével.

6. PANASZTÉTEL

6.1 Az eladó felelős az áru hibáiért, amikor azt a vevő átveszi. Használt tárgyak esetén nem vállal felelősséget azok használatából vagy kopásából eredő hibákért. Az alacsonyabb áron értékesített tételek esetében nem vállal felelősséget a hibáért, amelyért az alacsonyabb árat állapították meg. Ha az elemek nem romlandóak vagy nem használtak, az eladó felelős a hibákért, amelyek a jótállási időszak alatt (jótállás) történő átvétel után keletkeznek.

6.2. Az új árukra vonatkozó jótállási idő 24 hónap, amely az áru a vevő általi átvételétől kezdődik. A használt termékek jótállási ideje 12 hónap. A személyre szabott áru jótállási ideje 24 hónap. Ha a használati idő meg van jelölve az eladott terméken, annak csomagolásán vagy a hozzá csatolt utasításokban, akkor a jótállási idő ennek az időszaknak a lejárta előtt nem ér véget.

6.3 A jótállási idő nem fogyasztó vásárló esetén 24 hónap.

6.4 Ha a megvásárolt terméket az eladótól eltérő vállalkozónak kell üzembe helyeznie, a jótállási idő a termék üzembe helyezésének napjától kezdődik, ha a vevő az áru átvételét követő három héten belül elrendelte az üzembe helyezést, és megfelelően és időben biztosította a szükséges együttműködést.

6.5 A jótállási igazolést a vevő kérésére állítják ki. A panasz benyújtásához elegendő a vásárlást igazoló dokumentum.

6.6 Ha az áru olyan hibával rendelkezik, amelyet el lehet távolítani, akkor a vevőnek joga van a hiba időben történő és a megfelelő eltávolításhoz. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül megszüntetni.

6.7 A vevő azonban nem használhatja tovább azt a dolgot, amelyen hibát talált. A vásárlás után fellépő hibák esetén azokat indokolatlan késedelem nélkül jelezni kell a hiba felfedezésétől számítva, legkésőbb a jótállási idő lejártáig. A jótállási idő letelte után a panasztételi jog lejár.

6.8 Az anyag használatból eredő hibák nem minősülnek hibának. Nem minősül hibának, ha az eladott cikk jellegéből következik, hogy élettartama rövidebb, mint a jótállási idő, és ha egy ilyen termék normál használat során a jótállási idő lejárta előtt teljesen elhasználódott.

6.9 A Vevő a hiba elhárítása helyett kérheti a termék cseréjét, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, az alkatrész cseréjét, ha az Eladónak nem keletkeznek aránytalan költségei a termék vagy a hiba súlyossága miatt. A hiba kiküszöbölése helyett az eladó mindig kicserélheti a hibás terméket egy újra, ha ez nem okoz komoly nehézségeket a vevő számára. Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet orvosolni, és amely megakadályozza, hogy a dolog hibátlanul rendeltetésszerűen használható legyen, a vevőnek joga van a termék cseréjét kérni, vagy elállni a szerződéstől. Ugyanez a jog illeti meg a vevőt a kijavítható hibák esetén, ha a vevő a hiba javítás utáni megismétlődése vagy nagyobb számú hibája miatt nem tudja megfelelően használni a dolgot. Egyéb javíthatatlan hibák esetén a vevő jogosult kedvezményre a termék árából.

6.10 A hibákért való felelősség az eladót illeti, a székhelyén. Ha azonban a jótállási jegyzékben szerepel a jótállási szolgáltatás, amely közelebb van az eladó vagy a vevő helyéhez, akkor a vevő a javítási jogot a jótállási szervizben gyakorolja. A garanciális szerviz köteles a javítást legkésőbb 30 napon belül elvégezni.

6.11 Ha csere történik, a jótállási idő az új cikk átvételétől kezdődik. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az alkatrészt cserélik ki.

6.12 A panasz elintézése a panaszkezelési eljárás megszüntetését jelenti a javított termék átadásával, a termék cseréjével, a termék vételárának visszatérítésével, a termék árának ésszerű kedvezményének kifizetésével, a teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli kéréssel vagy annak indokolt elutasításával.

6.13 A panasz benyújtásakor az eladó haladéktalanul vagy bonyolult esetekben, de legkésőbb a panasz benyújtásától számított 3 munkanapon belül meghatározza a panasz kezelésének módját, különösen akkor, ha a termék vagy szolgáltatás összetett műszaki értékelése szükséges, de legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül. A panasz kezelésének módjának meghatározása után a panaszt azonnal rendezik, indokolt esetben a panaszt később is rendezhetik; a panasz rendezése azonban nem tarthat tovább a panasz benyújtásától számított 30 napnál. A panasz kezelésének határidejének lejárta után a vevőnek joga van elállni a szerződéstől, vagy joga van a terméket új termékre cserélni.

6.14 Ha a vevő a vásárlástól számított első 12 hónap során panaszt tett a termékkel kapcsolatban, az eladó csak szakmai megítélés alapján kezelheti a panaszt elutasítással; a szakmai értékelés eredményétől függetlenül nem kötelezi a vevőt a szakmai értékelés költségeinek vagy a szakmai értékeléssel kapcsolatos egyéb költségeknek a megfizetésére. Az eladó köteles legkésőbb a panasz kezelésétől számított 14 napon belül a vevő rendelkezésére bocsátani a panasz elutasítását megalapozó szakértői értékelés másolatát. Ha a vevő a vásárlást követő 12 hónapon belül panaszt nyújtott be a termékkel kapcsolatban, és az eladó elutasította azt, az eladónak a panasz kezeléséről szóló dokumentumban meg kell jelölnie, hogy a vevő kinek küldheti el a terméket szakmai értékelésre. Ha a terméket szakértői értékelésre küldik egy kijelölt személynek, akkor a szakértői értékelés költségeit, valamint minden egyéb kapcsolódó célszerűen felmerült költséget az eladó viseli, függetlenül a szakértői értékelés eredményétől. Ha a vevő szakmai értékeléssel bizonyítja az eladó felelősségét a hiba miatt, akkor ismét panaszt nyújthat be; a jótállási idő nem tellik a szakmai értékelés során. Az eladó köteles megtéríteni a vevőnek a panasz újbóli benyújtásától számított 14 napon belül a szakmai értékelés során felmerült összes költséget, valamint az ezzel kapcsolatos, felmerült költségeket. Az újra benyújtott igény nem utasítható el.

6.15 Az eladó köteles a panasz benyújtása során visszaigazolást adni a vevőnek. Ha a panaszt e-mailben nyújtják be, az eladó köteles haladéktalanul eljuttatni a vevőnek a panasz visszaigazolását; ha a visszaigazolást nem lehet azonnal kézbesíteni, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz igazolásával együtt kell kézbesíteni; A követelés megerősítését nem kell kézbesíteni, ha a vevőnek lehetősége van más módon bizonyítani a követelést.

6.16 Panasz esetén kérjük, hogy ne küldje el a panaszolni kívánt árut utánvétellel, nem fogadjuk el az így küldött árut.

 

7. TERMÉK VISSZAKÜLDÉSE

7.1 A vevő jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül. Ezt a jogot csak a fogyasztó gyakorolhatja.

7.2 Az árut akkor tekintik a vevő által átvettnek, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik fél - a fuvarozó kivételével - átveszi a megrendelt áru minden részét, vagy ha a) a megrendelt árut az eladó külön szállítja,) több részből vagy darabból álló árut szállít az utolsó rész vagy az utolsó darab átvételének pillanatában, c) meghatározott időtartamon belül, az ismételten szállított áru esetében az első áru átvételekor.

7.3. A vevő elállhat a szerződéstől, amelynek tárgya az áruk leszállítása, még a szerződéstől való elállási időszak kezdete előtt.

7.4 A vevő nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgya:

 1. olyan áruk értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek ára a pénzügyi piacon bekövetkező ármozgásoktól függ, és amelyeket az eladó nem tud befolyásolni, és amelyek a szerződéstől való elállas időtartama alatt előfordulhatnak,
 2. a fogyasztó különleges igényei szerint gyártott áruk, egyedi termékek vagy kifejezetten egy fogyasztónak szánt áruk értékesítése,
 3. a gyors romlásnak kitett áruk értékesítése,
 4. olyan védőcsomagolásba zárt áruk értékesítése, amelyeket egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, és amelyek védőcsomagolása a szállítás után megsérült,
 5. olyan áruk értékesítése, amelyek jellegüknél fogva a szállítás után elválaszthatatlanul összekeveredhetnek más árukkal.
 6. A vevő gyakorolhatja a szerződéstől való elállási jogát írásban vagy más tartós adathordozón (pl. e-mailben).

7.5 A szerződéstől való elállási jog gyakorolható a szerződéstől való elállási értesítés elküldésével a 14 napos időszak utolsó napjáig.

7.6 Az elállási értesítés kézbesítése és a visszaküldött áru leszállítása után az eladó legkésőbb 14 napon belül köteles visszaküldeni a vevőnek a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott összes kifizetést, beleértve a szállítást és a postaköltséget, valamint az egyéb költségeket és díjak. Az eladó a fizetést olyan módon téríti vissza, mint amilyen módot a vásárló választott a fizetésnél. A vevő megállapodhat az eladóval a visszatérítés más módjáról.

7.7 Az Eladó nem köteles visszatéríteni a Vevőnek a további költségeket, ha a Vevő kifejezetten az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választotta. A többletköltségek a vevő által választott szállítási költségek és az eladó által kínált legolcsóbb szabványos szállítási költségek közötti különbségek.

7.8 A szerződéstől való elálláskor az eladó nem köteles visszatéríteni a fizetést a vevőnek, mielőtt az áru visszakerül hozzá, vagy amíg a vevő nem igazolja az áru visszaküldését az eladónak, kivéve, ha az eladó azt javasolja, hogy vegye át az árut személyesen vagy az általa felhatalmazott személyen keresztül.

7.9 A vevő köteles legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni a terméket az eladónak vagy az eladó által felhatalmazott személynek. Ezt a határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napján küldték el.

7.10 A szerződéstől való elálláskor a vevőt terheli az áru visszaküldésének költsége az eladónak vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek, valamint az áru visszaküldésének költsége is, amelyet jellegéből adódóan nem lehet visszaküldeni postai úton.

7.11 A vevő felelős az áru értékcsökkenéséért, amely az áru kezelése eredményeként következett be, és amely kívül esik az áruk tulajdonságainak és funkcionalitásának meghatározásához szükséges kezelési körön.

7.12 Az áru leszállítása után a vevőnek lehetősége van tesztelni annak működőképességét, de nem használhatja az árut, ha eláll a szerződéstől. Az áru jellegének, jellemzőinek és működőképességének meghatározása érdekében a fogyasztó csak úgy kezelheti és ellenőrizheti az árut, ahogyan az üzletben számára lehetséges lenne. A vevő köteles az elállási időszak alatt kellő körültekintéssel kezelni és megvizsgálni az árut. Például a megvásárolt tartozékokat a vevő csak kipróbálhatja, de nem szabad viselnie, és az árut az eredeti címkékkel vagy más védő- vagy azonosító eszközökkel szükséges visszaküldeni.

8. ALTERNATÍV VITARENDEZÉS

8.1 A vevőnek - a fogyasztónak - joga van felkeresni az eladót jogorvoslati kérelemmel (például e -mailben), ha nem elégedett azzal, ahogyan az eladó kezelte panaszát, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette fogyasztói jogait. Ha az eladó erre a kérésre nemmel válaszol, vagy a feladásától számított 30 napon belül nem válaszol rá, a fogyasztónak joga van indítványt benyújtani az alternatív vitarendezési szervezetnél (a továbbiakban: AVR) és a felhatalmazott jogi személyek alternatív vitarendezésének kezdeményezésére a 391/2015 sz. törvény 3. § -a szerint. Az AVR szervezetek a 391/2015 sz. törvény 3. § -a értelmében testületek és felhatalmazott jogi személyek. Az AVR -szervezetek listája megtalálható a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának honlapján: www.mhsr.sk. A fogyasztó a javaslatot a 391/2015. sz. törvény 12. § -ában meghatározott módon nyújthatja be

8.2 A fogyasztó panaszt nyújthat be az RSO alternatív vitarendezési platformján keresztül is, amely online elérhető a http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm címen.

8.3 Az alternatív vitarendezést csak a fogyasztó használhatja - az a természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem jár el üzleti tevékenysége, munkája vagy szakmája tárgyában. Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és az eladó közötti vitát érinti, amely a fogyasztói szerződésből ered vagy azzal összefüggésben merül fel. Az alternatív vitarendezés csak a távszerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik azokra a vitákra, amelyek értéke nem haladja meg a 20 eurót. Az alternatív vitarendezési szervezet megkövetelheti a fogyasztótól, hogy legfeljebb 5 euró összegű díjat fizessen az alternatív vitarendezés kezdeményezéséért áfával együtt.

9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

9.1 A személyes adatok feldolgozásának célja az, hogy felhasználják azokat egy fogyasztói szerződés teljesítésére, amelyet az eladó a vevővel köt azzal, hogy megrendelést hoz létre ebben az online áruházban. Ez a fogyasztói szerződés a jogalapja a vevő személyes adatainak kezelésének is. A vevő személyes adatainak megadása szerződéses követelmény, amely szükséges a szerződés megkötéséhez. A személyes adatok megadása az eladó e-boltjában történő vásárlás feltétele. Ha a vevő elmulasztja megadni az összes szükséges személyes adatot az eladónak, az az adásvételi szerződés megkötésének elmulasztásához vezethet.

9.2 A személyes adatok feldolgozása során az eladó a 18/2018 sz. A személyes adatok védelméről törvény alapján jár el és csak a fogyasztói szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatokat dolgozza fel.

9.3 Az eladó a vevő szokásos személyes adatait dolgozza fel.

9.4 A vevő személyes adatait az eladó információs rendszerében 10 évig tárolják.

9.5 A vevőnek joga és lehetősége van a személyes adatok online frissítésére az online áruház honlapján, az ügyfél rovatban, bejelentkezés után, vagy más formában (e-mailben, írásban).

9.6 A személyes adatokat a fogyasztói szerződés teljesítése céljából harmadik feleknek - szállítócégeknek (futárok) és a könyvelési dokumentumokat feldolgozó vállalatnak - lehet szolgáltatni.

9.7 A vevő személyes adatai nem kerülnek nyilvánosságra.

9.8 Az eladó olyan szoftvermegoldást használ, amely személyes adatokat dolgoz fel egy harmadik országban - az Egyesült Államokban (olyan országban, amely garantálja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét).

9.9 Az eladó az ügyfél személyes adatait (a következő mértékben: e-mail cím) átadhatja a Heureka Shopping sro-nak, kizárólag az "Vevők kedvence " program céljaira, hogy visszajelzést kapjon a Vevőtől a vásárlással kapcsolatban Az eladó e-boltjáról.

9.10 Az eladó a személyes adatokat kezelheti marketing célokra (például hírlevél vagy e-mail küldése a hírekről, kedvezményekről, promóciókról stb.), Még a vevő előzetes hozzájárulása nélkül is. Ebből a célból az eladó feldolgozza a szükséges adatokat, amelyek a vevő neve, vezetékneve és e-mail címe. Ha a vevő nem ért egyet az adatok marketing célú feldolgozásával, a vevő bármikor kifejezheti egyet nem értését, például üzenet küldésével az eladó e-mail címére, amelyben a hírlevélről való leiratkozást kéri, vagy a megadott linkre kattintva az e-mail üzenetben. A marketing célokra használt személyes adatokat nem adjuk ki harmadik félnek, és nem is hozzuk nyilvánosságra.

9.11 A személyes adatok harmadik országokba továbbíthatók marketinginformációk továbbítása céljából - ilyen ország az Amerikai Egyesült Államok, amely garantálja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét.

9.12 A Vevőnek joga van az Eladótól értesítést kérni arról, hogy a Vevő milyen személyes adatait dolgozzák fel az Eladó e-boltjában. A vevőnek joga van hozzáférni az ilyen adatokhoz, valamint az információkhoz, hogy milyen célból dolgozzák fel azokat, milyen adatkategóriákat dolgoznak fel, kinek biztosítják a személyes adatokat, mennyi ideig tárolják a személyes adatokat, van-e automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is.

9.13 A fenti személyes adatok első átadása a vevőnek ingyenes. A vásárló által kért személyes adatok ismételt megadásánál 5 euró adminisztratív díjjal szükséges számolni.

9.14 A Vevő kérheti az Eladót, hogy javítsa ki vagy egészítse ki a Vevőt érintő hiányos személyes adatokat. A vevő kérheti személyes adatainak törlését vagy az ilyen adatok feldolgozásának korlátozását. A vevő tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen is.

9.15 A vásárló személyes adatainak feldolgozására az archiválás céljából is szükség van (az eladó szlovák jogszabályok szerinti kötelezettségeinek teljesítése érdekében, mint például a könyvelési dokumentumok 10 évig történő megőrzése). Ha a vevő az adásvételi szerződéssel kapcsolatban feldolgozott személyes adatok törlését kéri, kérése elutasítható.

9.16 A Vevőnek joga van korlátozni személyes adatainak feldolgozását, ha a Vevő kifogásolja a személyes adatok helyességét, egy olyan időszak alatt, amely lehetővé teszi az Eladó számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok helyességét.

9.17 A Vevőnek joga van strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni a rá vonatkozó személyes adatokat, amelyeket az Eladó rendelkezésére bocsátott. A vevőnek joga van ezeket a személyes adatokat egy másik üzemeltetőnek továbbítani, ha ez technikailag lehetséges.

9.18 A vevőnek joga van tiltakozni, ha személyes adatait közvetlen marketing célokra dolgozzák fel. Tiltakozhat továbbá, ha személyes adatait az eladó jogos érdekeiből kezelik.

9.19 Ha a Vevő azt gyanítja, hogy személyes adatait indokolatlanul kezelik, javaslatot nyújthat be a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz a személyes adatok védelmével kapcsolatos eljárás megindítására.

9.20 A személyes adatok védelmével kapcsolatos fenti információk a szerződéskötést megelőző kapcsolatokra is vonatkoznak (azaz regisztráció az e-shopban a jövőbeni vásárlás céljából, vagy például árajánlat vagy információ kérése az eladó áruiról és szolgáltatásairól) ).

9.21 Az online áruház megfelelő működésének biztosítása érdekében az eladó kis adatfájlokat tárolhat a vevő eszközén - cookie -kat, amelyeknek köszönhetően az online áruház a vevő böngészőjéről tevékenységekről és beállításairól dolgoz fel adatokat (pl. bejelentkezési név, nyelv, betűméret, stb.) egy bizonyos ideig. Az eladó online áruháza cookie -kat használ, hogy emlékezzen a vevő felhasználói beállításaira és az online áruház szükséges működéséhez, vagy marketing célokra. A vevő törölheti az eszközén tárolt összes cookie -t, és esetleg beállíthatja, hogy az internetes böngésző a készüléken megakadályozza azok tárolását. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a vevőnek manuálisan kell módosítania bizonyos beállításokat, amikor újra meglátogatja az e-boltot, és előfordulhat, hogy egyes online áruház szolgáltatások vagy funkciók nem működnek. 

Jelen ÁSZF 2021.3.15-től érvényes és hatályos.

 

Vissza a boltba